02.10.2022

Сайт тууралуу

Бул сайтта журналистикада алгачкы кадамдарын жасап жаткан жаш калемгерлердин чыгармалары жарыяланып турат. Бирок биздин максатыбыз – жаш журналисттердин эмгектерин гана жарыялап, элге тартулоодон кененирээк.

Биринчи кадамдарын жасап жаткан, журналисттик чеберчилигин арттыргысы келген ар бир калемгер өз эмгектери тууралуу таанымал, тажрыйбалуу журналисттердин жана редакторлордун пикирлерин уккусу келет. Биз ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беребиз!

Бизге келип түшкөн ар бир эмгекти кыргыз журналистикасы үчүн күйгөн, анын өсүп-өнүгүүсүн эңсеген, ысымдары белгилүү журналисттер менен редакторлорго сунуштап турмакчыбыз. Ар бир эмгек боюнча алар өз пикирлерин айтышмакчы. Эгер жаш калемгер жана редактор макул болсо, оңдолуп, редакторлонгон эмгекти бул сайтка жарыялап турабыз.

Бул мүмкүнчүлүккө кызыккан жаш калемгерлер биз менен байланышуу жолдорун бул жерден биле аласыздар.